พิธีไหว้อันเชิญตี่จู่เอี๊ยะอย่างถูกวิธี

ตี่จู่เอี๊ยะ เทพเจ้าประจำบ้านที่ชนชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีน เคารพนับถือกันมาอย่างยาวนาน เพื่อให้ผู้อย่างร่มเย็นเป็นสุข เกิดความเป็นสิริมงคลในชีวิต 

เพราะเชื่อว่าเทพตี่จู่เอี๊ยะจะช่วยปกป้องคุ้มครอง เสริมโชคลาภและสร้างความเป็นสิริมงคลให้ตนเอง และคนในครอบครัว 

ตี่จู่เอี๊ยะ คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลปกป้อง คุ้มครองบ้านและคนในบ้าน ถือเป็นเทพเจ้าองค์ที่อยู่ใกล้ชิดมนุษย์  คนจีน หรือ คนไทยเชื้อสายจีนจะจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับเทพเจ้าทึ่คอยปกป้องคุ้มครองมนุษย์ และนิยมตั้งศาลตี่จู่เอี๊ยะไว้ที่บ้านเพื่อให้เป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้า และสื่อว่าบ้านหลังนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่ เพราะการจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับเทพเจ้าที่คอยปกป้องคุ้มครองจะมีแต่สิ่งดี ๆ ที่เป็นมงคลสุขเข้ามาในบ้าน ยิ่งถ้าตั้งศาลตี่จู่เอี๊ยะและมีพิธีอันเชิญตี่จู่เอี๊ยะอย่างถูกหลักฮวงจุ้ย จะยิ่งเพิ่มพูนโชคลาภ ร่ำรวยเงินทอง มีอำนาจบารมีและเสริมดวงชะตาด้านต้าง ๆ ให้ชีวิตเป็นไปในทางที่ดีเจริญรุ่งเรือง

เมื่อเราตั้งศาลตี่จู่เอี๊ยะแล้ว จะต้องมีการอันเชิญตี่จู่เอี๊ยะมาประจำที่ศาลตี่จู่เอี๊ยะอย่างถูกตามหลักฮวงจุ้ย ซึ่งเราไม่สามารถเชิญแบบง่าย ๆ เพียงแต่ต้องมีพิธีอันเชิญตี่จู่เอี๊ยะอย่างถูกวิธี ถ้าเช่นนั้นมาดูพิธีอันเชิญตี่จู่เอี๊ยะดังต่อไปนี้

พิธีไหว้อันเชิญตี่จู่เอี๊ยะ

ในการอันเชิญตี่จู่เอี๊ยะจะต้องให้เจ้าของบ้านเป็นผู้อันเชิญ หรือ ผู้อาวุโสของบ้าน ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของบ้านให้เป็นผู้ทำการแทน โดยผู้ที่จะอันเชิญจะต้องอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด พร้อมแต่งการให้เรียบร้อย

โดยพิธีอันเชิญตี่จู่เอี๊ยะ เริ่มจากที่โต๊ะบูชาเทพยดาฟ้าดิน ผู้อันเชิญจะต้องจุดเทียนแดง และธูป 5 ดอก จากนั้นคุกเข่าที่โต๊ะบูชาฟ้าดินหน้าบ้าน พร้อมกล่าวว่า

“วันนี้เป็นวันที่……เดือน…….พ.ศ………. ข้าพเจ้าชื่อ…………เป็นเจ้ารของบ้าน บ้านเลขที่…….ขออันญเชิญองค์เทพยดาฟ้าดินมาเป็นสักขีและเป็นประธานในการทำพิธีตั้งตี่จู่เอี๊ยะในวันนี้ ขอให้องค์เทพยดาฟ้าดิน ช่วยนำองค์ตี่จู่เอี๊ยะที่ศักดิ์สิทธิ์ บารมีสูงส่ง มาสถิตอยู่ ณ เคหสถานที่ที่ได้ตระเตรียมไว้นี้ นำพามาเพื่อปกปักษ์รักษา และคุ้มครองเจ้าของบ้านและสมาชิกทุกคนในบ้านแห่งนี้ ให้มีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์พูนสุข มั่งคั่ง ร่ำรวย และโชคดีตลอดไป ”

เมื่อกล่าวจบ ให้เจ้าบ้านปักธูป 5 ดอกลงในกระถางธูปที่ตั้งโต๊ะ และให้คอยจนกระทั่งธูปหมดประมาณครึ่งดอก

จากนั้น เข้ามาในบ้าน และให้จุดเทียนและธูป 5 ดอกที่ศาลตี่จู่เอี๊ยะ ให้แนะนำสมาชิกทุกคนในบ้าน ด้วยการบอกชื่อนามสกุล อายุ และอันเชิญองค์ตี่จู่เอี๊ยะมารับเครื่องสักการะบูชา จากนั้นกลับออกมาคุกเข่า และกราบของคุณเทพยดาฟ้าดินที่เป็นผู้ทำการอัญเชิญองค์ตี่จู่เอี๊ยะเพื่อมาสถิตในบ้านนี้แทนข้าพเจ้า เป็นอันเสร็จพิธี

สิ่งที่ต้องจัดเตรียมเพื่ออันเชิญศาลตี่จู่เอี๊ยะ

1.เหรียญสิบใหม่ 5 เหรียญ สำหรับเป็นเคล็ดให้มีเงินมีทอง

2.เมล็ดพืช 5 อย่าง เจ็งจี้ ไว้ใส่ในกระถางธูป

3.ผงขี้เถาสะอาด หรือ ขี้ธูป ให้เต็มกระถ่าง

4.ผ้าแดง ให้ปิดที่กระถางธูป

5.แจกัน และ ดอกไม้สด 1 คู่

6.เทียนแดงขาไม้ 1 คู่

7.กิมฮวย ปักที่กระถางธูป

8.ธูป 5 ดอก

เตรียมของไหว้ โดยให้เลือกแบบใดแบบหนึ่ง

แบบที่ 1

1.ผลไม้มงคล 5 อย่าง  1 จาน

2.ขนมบัวลอย 5 ถ้วย

3.ขนมถ้วยฟู  1 จาน

4.น้ำชา  5 ถ้วย

5.ซาแซ หรือ โหวงแซ  1 ชุด

6.ข้าวสวย  5 ถ้วย

7.เหล้า  5 ถ้วย

8.ขนมจันอับ  1 จาน

แบบที่ 2 

1.ผลไม้มงคล 5 อย่าง  1 จาน

2.ขนมถ้วยฟู  1 จาน

3.ขนมบัวลอย  5 ถ้วย

4.น้ำชา  5 ถ้วย

สำหรับผลไม้มงคล 5 อย่างได้แก่

1.กล้วย  (ลูกหลาน บริวาร)

2.แอปเปิ้ล  (ความเจริญรุ่งเรือง)

3.สาลี่  (เงินทองไหลมาเทมา)

4.องุ่น (ความสมบูรณ์ พูนสุข)

5.ส้ม  (ความมีอำนาจ มั่งคั่ง)

6.สับปะรด  (ความรอบรู้ กว้างไกล)

7.ลำไย  (อำนาจ วาสนา บารมี)

8.ลิ้นจี่ (ความมงคล)

9.ลูกพลับ  (ความไม่ย่อท้อ ความขยัน)

10.ลูกท้อ  (ความยั่งยืน) 

ถ้าหากท่านใดสงสัย หรือยังไม่มีข้อมูลการตั้งศาลตี่จู่เอี๊ยะ การอันเชิญตี่จู่เอี๊ยะอย่างถูกวิธี สามารถปรึกษาเราเพื่อขอคำแนะนำต่าง ๆ ได้ที่ชื่อร้าน จิบฮั้ว (ศาลเจ้าตี่จู้เอี๊ยะ) เราจำหน่ายศาลตี้จู้ ปึ้งเถ้ากง  ป้ายบรรพบุรุษ รับทำตามออเดอร์ ถูกต้องตามหลักสาตร์จีนโบราณ ร้านเก่าแก่เปิดมา 80 ปี  พร้อมดูฤกษ์วันตั้งศาลให้ฟรีได้ที่ 465 ถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.10100. Id line 0877716666 เบอร์โทร 092-3639789 เราพร้อมยินดีและให้บริการในการดูศาลตี่จู้เอี๊ยะพร้อมให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักศาตร์จีนโบราณให้กับทุกท่านอย่างถูกต้อง